[UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU] Przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia poddaszy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresami ul. Polna 8 i 10 w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia poddaszy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresami ul. Polna 8 i 10 w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawach technicznych i oględzin:
Administracja Rejon III                  – tel. 14 621-67-20           e-mail: adm3@tsmtarnow.pl

Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawach formalnych:
Anna Dudek                –          14 656 77 20     e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 25.08.2023 r. godz. 9:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF) (.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego (.PDF)