[ZAKOŃCZONE] Przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

Tarnów ul. Narutowicza 34/6 (powierzchnia użytkowa 40,38m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, I piętro) w cenie wywoławczej 235 500,00 zł.

 

Ocena charakterystyki energetycznej:
Wskaźnik Wartość
Roczne zapotrzebowanie na energie użytkową EU = 61,70 kWh/(m2 x rok)
Roczne zapotrzebowanie na energie końcową EK = 92,99 kWh/(m2 x rok)
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP = 123,94 kWh/(m2 x rok)
Jednostkowa wielkość emisji CO2 ECO₂ = 0,04 t CO2/(m2 x rok)
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową UOZE = 0,00 %

 

Powyższy lokal można oglądać w dniach 16.08 – 28.08.2023r. – po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Rejon III (Tarnów ul. Gumniska 11 tel. 14 621-67-20).

Lokal przeznaczony jest do remontu we własnym zakresie.

Wadiumz określeniem adresu lokalu, którego dotyczy przetarg – w wysokości 1500,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 81 1020 4955 0000 7102 0008 9961 w terminie do dnia 28.08.2023r.

Decyduje data wpływu środków na konto Spółdzielni.

Regulamin określający tryb i zasady ogłaszania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni (www.tsmtarnow.pl).

Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2023r. w biurze Spółdzielni w Tarnowie ul. Sowińskiego 14 o godzinie 1200.

Obecność obowiązkowa.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.