[ZAKOŃCZONE] Przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na sprzedaż 6-ciu udziałów (miejsca postojowe) wynoszących po 1/38 każdy w garażu wielostanowiskowym położonym w nieruchomości przy ul. Rydza Śmigłego 7A w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na sprzedaż 6-ciu udziałów (miejsca postojowe) wynoszących po 1/38 każdy w garażu wielostanowiskowym położonym w nieruchomości przy ul. Rydza Śmigłego 7A w Tarnowie.

 

Miejsca postojowe nr 1 i 2 cena wywoławcza 25 500,00 zł.

Miejsca postojowe nr 9, 14, 20, 27 cena wywoławcza 28 400,00 zł.

 

Powyższe miejsca postojowe można oglądać w dniach 6-22.09.2023r. po uprzednim skontaktowaniu się z administracją budynków przy ul. Westerplatte 3B w Tarnowie (tel. 14 623-12-36).

Wadiumz określeniem numeru miejsca postojowego, którego dotyczy przetarg – w wysokości 5000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 81 1020 4955 0000 7102 0008 9961 w terminie do dnia 25.09.2023r. Decyduje data wpływu środków na konto Spółdzielni.

Regulamin określający tryb i zasady ogłaszania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni (www.tsmtarnow.pl).

Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2023r. w biurze Spółdzielni w Tarnowie ul. Sowińskiego 14 o godzinie 1200.

Obecność obowiązkowa.

 Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.