[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na wykonanie  termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie  termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawach przetargu  informacji udziela:
Anna Dudek  –            14 656-77-20   e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl
Joanna Piwowarczyk – 14 656-77-07 e-mail: joanna.piwowarczyk@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 22.09.2023 r. godz. 9:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wykaz robót (.PDF)
Załącznik nr 3 – Wykaz podwykonawców (.PDF)
Załącznik nr 4 – Wykaz pracowników (.PDF)
Załącznik nr 5 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 8 – Detale konstrukcyjne (.PDF)

Zapytania Oferentów (.PDF)
Ogłoszenie wyników postępowania przetargowego (.PDF)