Przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony (licytacja ustna) na uzyskanie odrębnej własności lokali mieszkalnych:

  1. Tarnów ul. Legionów 23/13 (powierzchnia użytkowa 37,39 m2, pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, parter) w cenie wywoławczej 143 500,00 zł.
  2. Tarnów ul. Piastowska 2/21 (powierzchnia użytkowa 32,04 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, trzecie piętro) w cenie wywoławczej 131 500,00 zł.

Mieszkania można oglądać w dniach 9-21.06.2021r. po uprzednim skontaktowaniu się z administracją budynków tj.:

  1. Tarnów ul. Parkowa 25, tel. 14 6215351.
  2. Tarnów ul. Gumniska 11, tel. 14 6283011.

Lokale przeznaczone są do remontu we własnym zakresie.

Wadiumz określeniem adresu lokalu, którego dotyczy przetarg – w wysokości 1500,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 81 1020 4955 0000 7102 0008 9961 w terminie do dnia 21.06.2021r.

Decyduje data wpływu środków na konto Spółdzielni.

Regulamin określający tryb i zasady ogłaszania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni (www.tsmtarnow.pl)

Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2021r. w biurze Spółdzielni w Tarnowie ul. Sowińskiego 14
o godzinie:

  1. 1200 – dotyczy lokalu pod adresem Tarnów ul. Legionów 23/13
  2. 1300 – dotyczy lokalu pod adresem Tarnów ul. Piastowska 2/21

Obecność obowiązkowa.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.