[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na dostawą i montaż kuchenek elektrycznych z płytą ceramiczną w mieszkaniach w budynku pod adresem ul. Narutowicza 7 wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej umożliwiającej podpięcie kuchenki w mieszkaniu.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawą i montaż kuchenek elektrycznych z płytą ceramiczną w mieszkaniach w budynku pod adresem ul. Narutowicza 7 wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej umożliwiającej podpięcie kuchenki w mieszkaniu.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawach oględzin informacji udziela:
Administracja Rejon III TSM, ul. Gumniska 11, tel. 14/621-67-20.

W sprawach formalnych informacji udziela:
Anna Dudek –              e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 29.09.2023 r. godz. 9:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF) (.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)

Informacja o wyborze Oferenta (.PDF)