[UNIEWAŻNIONY] Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej na poziomie piwnic wraz z wymianą zaworów podpionowych i regulacyjnych z wyprowadzeniem ich poza boksy piwniczne  w budynku wielorodzinnym w  zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Paderewskiego 3B w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej na poziomie piwnic wraz z wymianą zaworów podpionowych i regulacyjnych z wyprowadzeniem ich poza boksy piwniczne  w budynku wielorodzinnym w  zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Paderewskiego 3B w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawach technicznych i oględzin:
Administracja Rejon II                    – tel. 14 621-53-51           e-mail: adm2@tsmtarnow.pl

Osoby upoważnione do udzielania informacji w trakcie postępowania przetargowego:
Paweł Walczak                                 e-mail: pawel.walczak@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 27.08.2021 r. godz. 15:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)

Informacje o rozstrzygnięciu przetargu (.PDF)