Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji odgromowej  w zakresie poprawy rezystancji uziemień na budynkach mieszkalnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji odgromowej  w zakresie poprawy rezystancji uziemień na budynkach mieszkalnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

W sprawach technicznych i oględzin informacji udziela:
Administracja Rejon II, ul. Patkowa 25 tel. 14 621 53 51, email: adm1@tsmtarnow.pl
Administracja Rejon IV, ul. Westerplatte 3/71, tel. 14 623 12 36, email: adm4@tsmtarnow.pl

W sprawach formalnych informacji udziela:
Paweł Walczak –              e-mail: pawel.walczak@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 30.07.2021 r. godz. 15:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3– Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)