[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji zimnej i ciepłej wody polegającej na wymianie zaworów podpionowych wraz z wyniesieniem z boksów na korytarze piwniczne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach TSM

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji zimnej i ciepłej wody polegającej na wymianie zaworów podpionowych wraz z wyniesieniem z boksów na korytarze piwniczne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.
Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

W sprawach oględzin informacji udziela:

Administracja Rejon II, Parkowa 25, tel. 14 621-53-51

W sprawach formalnych informacji udziela:
Paweł Walczak – e-mail: pawel.walczak@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 09.09.2022 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF) (.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)

Wyniki postępowania przetargowego (.PDF)