Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem Polna 10 w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem Polna 10 w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.tsmtarnow.pl.

Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawach technicznych i oględzin:
Administracja Rejon III                    – tel. 14 621-67-20        e-mail: adm3@tsmtarnow.pl

Osoby upoważnione do udzielania informacji w trakcie postępowania przetargowego:
Anna Dudek                               e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl.

Termin składania ofert do dnia 14.04.2021 r. godz. 15:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)