[ZAKOŃCZONY]Przetarg nieograniczony na wykonanie altan śmietnikowych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie altan śmietnikowych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawach technicznych i oględzin:
Administracja Rejon I                    – tel. 14 621-42-27         e-mail: adm1@tsmtarnow.pl

Osoby upoważnione do udzielania informacji w trakcie postępowania przetargowego:
Anna Dudek                                e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 18.10.2021 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 5 – Załącznik graficzny (.PDF)

Wynik postępowania (.PDF)