[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Dwernickiego 10A w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w celu dostawy ciepłej wody do poszczególnych lokali oraz przebudowa instalacji gazowej,  w formule zaprojektuj i wybuduj,  dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego  w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem ul. Dwernickiego 10A w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawach oględzin informacji udziela:
Administracja Rejon II, ul. Parkowa 25A, tel. 14-621-53-51.

W sprawach formalnych informacji udziela:
Paweł Walczak – tel. 14 656-77-06, e-mail: pawel.walczak@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 08.04.2024 r. godz. 9:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF) (.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Zapytania oferentów (.PDF)

Informacja o wyborze oferenta (.PDF)