[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w budynkach w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w budynkach w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Osoby upoważnione do udzielania informacji w trakcie postępowania przetargowego:
Anna Dudek                            – e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 09.02.2024 r. godz. 9:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF) (.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych (.PDF)
Załącznik nr 4 – Wzór protokołu z przeglądu dla lokalu (.PDF)
Załącznik nr 5 – Wzór protokołu z przeglądu dla budynku (.PDF)
Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 8 – Ankieta wyboru podmiotu przetwarzającego (.PDF)
Załącznik nr 9 – Wykaz lokali (.PDF)

Wybór Oferenta (.PDF)