[ZAKOŃCZONY] Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawach oględzin informacji udziela:
Administracja Rejon I, os. Niepodległości 1a, tel. 14 621-42-24
Administracja Rejon II, ul. Parkowa 25, tel. 14 621-53-51
Administracja Rejon III, Pawilon Gumniska 11, tel. 14 621-67-20

W sprawach formalnych informacji udziela:
Paweł Walczak  –              e-mail: pawel.walczak@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 04.08.2022 r. godz. 12:00.

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
Zmiana SIWZ (.PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – po zmianie 25.06.2022 r.(.PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (.PDF)