UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Przetarg nieograniczony na likwidację barier architektonicznych w celu zapewnienia dostępności w budynkach mieszkalnych poprzez likwidację zsypów śmieciowych, przebudowę wejść do klatek, wymianę dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

UWAGA! Zamawiający zmienia  termin składania ofert z dnia 31.05.2021 r. godz. 12:00 na dzień 04.06.2021 r. godz. 15:00

Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 14 ogłasza przetarg nieograniczony na likwidację barier architektonicznych w celu zapewnienia dostępności w budynkach mieszkalnych poprzez likwidację zsypów śmieciowych, przebudowę wejść do klatek, wymianę dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zakres robót i szczegóły przetargu określone są w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W sprawach przetargu informacji udziela:
Sprawy związane z dźwigami:  Jarosław Zegar –              e-mail: jaroslaw.zegar@tsmtarnow.pl

Sprawy remontowo-budowlane:  Anna Dudek     –              e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl

Termin składania ofert do dnia 31.05.2021 r. godz. 12:00. 04.06.2021 r. godz. 15:00

TSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki:
ZMIANA SIWZ 02.06.2021 r. (.PDF)
ZMIANA SIWZ (.PDF)
Zapytania oferentów 02.06.2021 (.PDF)
Zapytania oferentów 28.05.2021 (.PDF)
Zapytania oferentów 27.05.2021 (.PDF)
Zapytania oferentów (.PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.PDF)
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (.PDF)(.DOCX)
Załącznik nr 2 – Wzór umowy (.PDF)
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla kontrahentów (.PDF)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy w miejscu prowadzenia prac (.PDF)
Załącznik nr 5 – Audyty dostępności (.ZIP)

Wyniki postępowania przetargowego (.PDF)